Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Zitting op de Rechtbank

Meestal wordt u met een dagvaarding voor de (inleidings)zitting op de Rechtbank uitgenodigd. Afhankelijk of u wordt verdacht van een overtreding, een wanbedrijf of misdaad wordt bepaald voor welke rechtbank u dient te verschijnen. U bent niet verplicht zelf op de zitting te verschijnen. U kunt zich door uw advocaat laten vertegenwoordigen, maar u moet hem daarvoor wel uitdrukkelijk machtigen. Uw advocaat kan ook getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de zitting. Het eventuele slachtoffer kan ook op de zitting aanwezig zijn om een vergoeding te vragen.

Zitting Jeugdrechtbank
Behalve bij minderjarigen (jeugdrechter), zijn rechtszittingen in principe voor iedereen toegankelijk, dus ook voor familie en kennissen. De pers wordt eveneens toegelaten.

Behandeling van de zaak
Een zitting voor de Correctionele Rechtbank of Politierechtbank duurt meestal niet langer dan anderhalf uur. In de zaal zijn drie rechters, een procureur des Konings en een griffier aanwezig. De procureur des Konings leest de tenlastelegging voor, dat is de beschuldiging die op de dagvaarding staat. Zijn er getuigen en/of deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. De voorzitter zal u ondervragen over de toedracht van de zaak en vragen naar uw persoonlijke omstandigheden. Vervolgens zegt de procureur des Konings welke straf u moet worden opgelegd. De rechter kan deze eis volgen maar kan ook anders beslissen.

Rol van advocaat
Nadat de procureur des Konings zijn eis heeft meegedeeld, krijgt de advocaat het woord. Die zal alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor uw verdediging van belang is: op het vlak van het bewijs, maar ook ten aanzien van verzachtende omstandigheden. Ten slotte krijgt u als verdachte het laatste woord. U hoeft daar geen gebruik van te maken.

Uitspraak
De uitspraak valt op het einde van de zitting. Het gebeurt ook dat de rechter de uitspraak uitstelt tot een latere datum die hij u zal meedelen. Noteer dan zorgvuldig de nieuwe datum. Als u veroordeeld wordt en u niet akkoord gaat met de uitspraak, dan is hoger beroep mogelijk. 

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur