Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aanhangig maken
Met een zaak of geschil naar het gerecht stappen, door bij het bevoegde gerecht of de bevoegde rechter bijvoorbeeld een verzoek tot dagvaarding in te dienen.

Aanhouden
Het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan.

Aanhouding
Handeling van de overheid waarbij een persoon van zijn vrijheid wordt beroofd, kan gebeuren door de politie om de orde te handhaven of in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Advocaat
Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat moet zijn ingeschreven bij de rechtbank en is ook lid van de Belgische Orde van Advocaten.

Arrest
Uitspraak van hoven van beroep, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Arrondissement

Dit is onderverdeling van het grondgebied van een staat. In België bestaan twee soorten arrondissementen:

gerechtelijk arrondissement
Per gerechtelijk arrondissement zijn een aantal rechtbanken actief. Zo is er per gerechtelijk arrondissement één rechtbank van eerste aanleg, waartoe de correctionele rechtbank, de burgerlijke en de jeugdrechtbank horen, en één rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank. Per gerechtelijk arrondissement is er ook één Orde van Advocaten.

Door een wetswijziging in 2014 is het aantal arrondissementen teruggebracht van 27 naar twaalf en deze vallen voortaan samen met de tien provincies (behalve Vlaams-Brabant), Brussel en Duitstalig België. [2] Voor de burger zal er niet veel veranderen, de plaatsen van de rechtbanken blijven immers dezelfde, maar de magistraten kunnen nu in grotere arrondissementen ingezet worden.


administratief arrondissement
Binnen een provincie vormen een aantal gemeenten een administratief arrondissement. Dit is een administratieve indeling, die bijvoorbeeld van belang is bij de verkiezingen. Er zijn 43 administratieve arrondissementen in België.