Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Uw strafzaak bij de rechter

Wanneer een minnelijke schikking of een bemiddeling niet mogelijk is en de Procureur des Konings u wilt vervolgen, loopt u de kans dat uw zaak voor de strafrechter komt. U weet dat uw zaak voor de rechter komt als u een dagvaarding heeft ontvangen. Een dagvaarding is een offici�le brief van de procureur des Konings waarmee een verdachte van een strafbaar feit wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In die dagvaarding vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) waar u moet verschijnen, evenals de feiten die u worden ten laste gelegd.

Zaak bij een vonnisgerecht
In de dagvaarding vindt u de dag en plaats van de zitting. Een strafzaak vindt plaats in een vonnisgerecht (bijvoorbeeld de politierechtbank of de correctionele rechtbank). De procureur des Konings leest de tenlastelegging voor, dat is de beschuldiging die op de dagvaarding staat. Zijn er getuigen en/of deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. De voorzitter zal u ondervragen over de toedracht en vragen naar uw persoonlijke omstandigheden. Vervolgens zegt de procureur des Konings welke straf u moet worden opgelegd. De rechter kan deze eis volgen maar kan ook anders beslissen.

De uitspraak valt op het einde van de zitting. Het gebeurt ook dat de rechter de uitspraak uitstelt tot een latere datum die hij u zal meedelen.

Bij de advocaten van Strafrechtadvocatenwijzer kunt u terecht als het gaat om:

Rol van een strafrechtadvocaat
Nadat de procureur des Konings zijn eis heeft meegedeeld, krijgt de advocaat het woord. Die zal alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor uw verdediging van belang is: op het vlak van het bewijs, maar ook ten aanzien van verzachtende omstandigheden.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur