Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Straffen

Als u een strafbaar feit pleegt, moet u in veel gevallen voor de rechter komen. Bij welke rechter u moet komen en om welk strafbaar feit het gaat bepalen de straf of maatregel.

In het strafrecht is een tweedeling gemaakt voor wat betreft de straffen:

  1. Hoofdstraffen
  2. Bijkomende straffen. Dit zijn straffen die enkel samen met een hoofdstraf opgelegd kunnen worden.

   Hoofdstraffen

   • Vrijheidsberovende straffen: opsluiting/hechtenis en gevangenisstraf
   • Boete
   • Werkstraf

   Bijkomende straffen

   • Bijzondere verbeurdverklaring
   • Ontzetting van burgerlijke en politieke rechten
   • Beroepsverbod
   • Publicatie van vonnissen en straffen
   • Afzetting
   • Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

   Of en welke straf u krijgt hangt onder andere af van:

   • Het feit waar u van wordt verdacht. De strafwet vermeldt de maximale straffen.
   • Of u schuldig bent
   • Of er verzachtende omstandigheden spelen
   • Of u al vaker een strafbaar feit heeft gepleegd

   Minnelijke schikking?
   Regelmatig komt het niet tot een rechtszitting en kan de zaak via een minnelijke schikking worden afgedaan. Uw strafrechtadvocaat kan u vertellen of het treffen van een minnelijke schikking in uw zaak mogelijk is. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer kunnen bovendien de Procureur des Konings aansporen een minnelijke schikking uit te vaardigen. Op die manier kan een strafvervolging worden uitgesloten.

   Bemiddeling

   De Procureur des Konings kan in bepaalde gevallen een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Via een overeenkomst tussen dader en slachtoffer wordt dan geprobeerd om de materiŽle of morele schade te herstellen. Naast dit herstel kan de procureur des Konings nog bijkomende voorwaarden ten aanzien van de dader voorstellen (geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of dienstverlening). De dader en het slachtoffer kunnen zich tijdens de volledige procedure laten bijstaan door een advocaat. Het slachtoffer kan zich bovendien laten vertegenwoordigen tijdens de bemiddelingszitting.

   Indien de voorgestelde maatregel(en) nageleefd wordt(en), kan de procureur des Konings het betrokken dossier niet meer voor de rechtbank brengen. De dader wordt niet veroordeeld: het gepleegde misdrijf wordt dus niet vermeld in het strafregister.

   Het belang van een strafrechtadvocaat
   Het is van belang dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt wanneer de politie u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit. Er zal namelijk een onderzoek tegen u gestart worden. Zo voorkomt u dat u verklaringen aflegt die uw verdediging kunnen schaden.

   Pro deo-advocaat
   Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien†mogelijk, op pro deo-basis.

   Bel ons gratis 03 808 3719
   Strafrecht Adviesbalie
   Mail ons uw vraag of verzoek

   Openingstijden

   • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
   • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur