Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Jeugdrecht advocaat

Heeft uw kind een dagvaarding ontvangen afkomstig van het jeugdparket voor een zitting van de jeugdrechter omdat uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit? Bent u als ouder, verzorger of voogd bezorgd om wat uw kind allemaal te wachten staat? Wilt u weten wat de rechten van uw kind zijn? In de meeste gevallen is het verstandig om een ervaren advocaat jeugdrecht in te schakelen.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u een erg vervelende en onzekere situatie is wanneer uw kind op het politiebureau wordt vastgehouden of wanneer uw kind een dagvaarding heeft ontvangen. Of dat u zich zorgen maakt dat uw kind een strafblad krijgt. Een ervaren advocaat jeugdrecht kan antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verdediging bij de jeugdrechter. Onze advocaten hebben het strafrecht als voorkeurmaterie en hebben ruime ervaring met jeugdrecht.

Jeugd(sanctie)recht

Wanneer uw kind verdacht wordt van het plegen van een strafrechtelijke inbreuk, wordt door de politie een proces-verbaal opgemaakt en toegezonden aan het jeugdparket. Op basis van feiten beslist het jeugdparket of het de zaak aanhangig maakt bij de jeugdrechtbank of seponeert. Ook kan dit parket op dat moment al een bemiddeling voorstellen tussen de jongere, zijn ouders en het slachtoffer. Wanneer het parket de zaak aan de jeugdrechtbank heeft doorgestuurd, kan de jeugdrechter de minderjarige voorlopig in een gemeenschapsinstelling laten plaatsen of  voorlopige maatregelen van opvoeding opleggen. De voorlopige fase duurt maximaal zes maanden. Als de jongere minstens 12 jaar oud is, moet de rechter hem horen.

Wanneer het kind daarna opnieuw voor de Jeugdrechter verschijnt, zal deze rechter een hele reeks van maatregelen kunnen nemen gaande van een berisping of educatieve begeleiding voor jongeren onder de 12 jaar tot bemiddeling, werkstraf, huisarrest, therapeutisch behandeling en in het ergste geval plaatsing in een gemeenschapsinstelling voor jongeren boven 12 jaar.

Tot slot en in uitzonderlijke gevallen kunnen minderjarigen van 16 jaar en ouder, die een ernstig feit hebben gepleegd, doorverwezen worden naar een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank of zelfs naar een Hof van Assisen. Het strafrecht van volwassenen is op hen van toepassing.

Er moet steeds gekeken worden naar de leeftijd van de dader op het moment van het strafbaar feit.

Als minderjarige verdachte heb je geen recht op bijstand van een vertrouwenspersoon of je ouders tijdens het verhoor door de politie. Soms laat de politie dat toch toe, maar het is geen recht. Elke minderjarige verdachte heeft wel het recht om voor het eerste verhoor te spreken met zijn advocaat. Alleen als je ook echt aangehouden bent, moet je advocaat aanwezig zijn tijdens elk verhoor de eerste 24 uur van je aanhouding. Onze ervaren jeugdrecht advocaten strafrecht kunnen uw kind begeleiden bij zijn of haar proces. Zij kunnen ervoor zorgen dat uw kind wordt vrijgesproken of dat de strafmaat wordt beperkt. U hebt er daarom alle belang bij om onmiddellijk actie te ondernemen.

Onze advocaten kunnen u ook informeren of de door de Jeugdrechter opgelegde maatregelen op je strafblad zullen komen.

Advocaten jeugdrecht
Onze kantoren vindt u door heel Vlaanderen en zo zit de juiste advocaat met strafrecht als voorkeurmaterie altijd bij u in de buurt. Onze advocaten behandelen alle soorten strafzaken.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om jeugdrecht strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw jeugdrecht advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur