Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Hoger beroep

De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken en heeft u veroordeeld. Wat kunt u doen?

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter, kunt u hoger beroep instellen. U of uw advocaat moet dit beroep aantekenen binnen 30 dagen na de uitspraak van het vonnis bij de griffier van de rechtbank die het vonnis uitgesproken heeft. Als u zich in de gevangenis bevindt, kunt u of uw advocaat beroep aantekenen bij de griffie van de gevangenis.

Hoger beroep heeft tot gevolg dat de zaak door een hogere rechter wordt onderzocht en behandeld. De procedure loopt gelijk met de procedure in eerste aanleg. De zittingsplaats en zittingsdatum worden u meegedeeld meestal in een dagvaarding.

U kunt hoger beroep instellen tegen:

  • Een vonnis van de politierechter. De zaak wordt voor de correctionele rechtbank gebracht
  • Een vonnis van de correctionele rechtbank. De zaak wordt voor het hof van beroep gebracht

Nieuwe advocaat strafrecht
Wanneer u een teleurstellend vonnis heeft ontvangen van de politierechter of van de correctionele rechtbank dan kiezen veroordeelden er vaak voor om in hoger beroep te gaan met een nieuwe advocaat. U heeft altijd het recht om te wisselen van advocaat en zelf de advocaat te kiezen waarin u vertrouwen heeft. Neem daarvoor contact met ons op. Onze kantoren vindt u door heel Vlaanderen en zo zit de juiste advocaat met strafrecht als voorkeurmaterie altijd bij u in de buurt. De advocaten behandelen alle soorten strafzaken.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

NIEUW HOOFDSTUK VERZET IN STRAFZAKEN

Als u in eerste aanleg niet persoonlijk bent verschenen of als u zich niet hebt laten vertegenwoordigen door een advocaat, zal de Rechtbank u bij verstek veroordelen. U kunt tegen een uitspraak bij verstek binnen de 15 dagen na de dag waarop het vonnis is betekend verzet aantekenen. Als u verzet aantekent, komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter die u heeft veroordeeld. Verzet is enkel mogelijk als u een belang kunt laten gelden. Tegen een vonnis op verzet kan nog hoger beroep worden aangetekend. 

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur