Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Geweldsmisdrijven

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht geweld te hebben gebruikt? Ook mishandeling en dreigen met geweld vallen in de categorie geweldsmisdrijven. Bent u slachtoffer geworden van mishandeling? Onze advocaten hebben veel ervaring in het verlenen van bijstand aan zowel verdachten als aan slachtoffers van geweldsdelicten. De advocaten kunnen u daarom uitstekend bijstaan bij uw verdediging of bij het verkrijgen van een schadevergoeding als slachtoffer. De advocaten werken ook pro deo.

Soorten geweldsmisdrijven
De meest voorkomende vormen van geweldsmisdrijven zijn de volgende:

Straffen geweld
Een geweldsdelict houdt in dat er een vorm van geweld gebruikt wordt, of dat er gedreigd wordt met geweld. Het kan zijn dat u voor deze feiten voor de rechter moet verschijnen. Het parket kan de zaak seponeren wanneer er niet genoeg bewijs voorhanden is, of geen prioriteit wordt gegeven aan de zaak. U wordt dan niet vervolgd. Het is ook mogelijk dat u een minnelijke schikking (geldboete) aangeboden krijgt en niet voor de rechter hoeft te komen. Tot slot kan de Procureur des Konings ook een bemiddeling voorstellen. De bemiddeling kan bestaan in bvb het uitvoeren van een werkstraf of het volgen van een behandeling of therapie.

Als u voor de rechter verschijnt, bepaalt de rechter of u straf krijgt en welke straf. De straf kan een geldboete, gevangenisstraf of werkstraf zijn. Het kan ook zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u geen straf krijgt omdat het delict niet kan worden bewezen, of omdat u er niets aan kon doen. In alle gevallen kan een met geweldsmisdrijven ervaren advocaat uw verdediging bij justitie zo spoedig mogelijk organiseren.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur