Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Dagvaarding strafrecht

Dagvaarding ontvangen?
Let op: onderneem onmiddelijk actie zodra u een dagvaarding heeft ontvangen! U kunt dan samen met uw strafrechtadvocaat de verdediging goed voorbereiden. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Wat is een dagvaarding?
Een dagvaarding is een deurwaardersexploot waarmee een verdachte van een strafbaar feit wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In die dagvaarding vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) waar u moet verschijnen, evenals de feiten die u worden ten laste gelegd.

In sommige gevallen (snelrecht) gebeurt de oproeping niet met een dagvaarding, maar met een proces-verbaal. De oproeping bij proces-verbaal is een document dat u rechtstreeks door de procureur des Konings wordt overhandigd en dat de dagvaarding vervangt.

Het strafproces dient om vast te stellen of u als verdachte het strafbare feit al dan niet heeft gepleegd. Iedereen heeft recht om zich te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Dit kost niet meer dan strikt noodzakelijk, en is vaak ook kosteloos op basis van pro deo.

Wat is een minnelijke schikking?
Voordat een dagvaarding is uitgebracht, kunt u ook een minnelijke schikking ontvangen van de procureur des Konings. U betaalt dan een geldboete in plaats van dat de zaak voorkomt bij de rechtbank. Naast een minnelijke schikking kan het parket ook een bemiddeling voorstellen. Zo kan een bemiddelingsvoorstel bestaan in het volledig herstellen van de schade of in bvb het uitvoeren van een werkstraf.

Vrije keuze advocaat strafrecht
Als u bent aangehouden krijgt u van overheidswege een advocaat toegewezen. U heeft echter altijd het recht om zelf de strafrechtadvocaat te kiezen van uw voorkeur. Neem daarvoor contact met ons op. Onze kantoren vindt u door heel Vlaanderen en zo zit de juiste advocaat met strafrecht als voorkeurmaterie altijd bij u in de buurt. De advocaten behandelen alle soorten strafzaken.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo (tweedelijnsbijstand) te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur