Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Aanhouding

Indien u wordt verdacht van een strafbaar feit dan kunt u worden aangehouden voor verhoor. Bij het politieverhoor als verdachte is er nu de wettelijke mogelijkheid voorzien om voorafgaand aan het verhoor en tijdens het verhoor bijgestaan te worden door een advocaat.(zie verhoor als verdachte en salduz wetgeving). Tijdens het verhoor hebt u het recht te zwijgen.

Voorlopige hechtenis
Binnen de 24 uur (eventueel verlengd met 24 uur door de Onderzoeksrechter) na uw arrestatie kan de onderzoeksrechter beslissen u aan te houden voor een langere termijn, wanneer dit volgens de onderzoeksrechter volstrekt noodzakelijk is en mits naleving van enkele zeer belangrijke voorwaarden. Een van deze voorwaarden is verdacht worden van een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf staat van een jaar of meer. U wordt dan in voorlopige hechtenis genomen en krijgt van overheidswege een advocaat toegewezen.

Binnen de 5 dagen na het aanhoudingsbevel oordeelt de Raadkamer of het wettelijk en wenselijk is of de voorlopige hechtenis moet gehandhaafd blijven. De Raadkamer zal hierover maandelijks blijven oordelen zolang de voorlopige hechtenis niet is beeindigd. U kan tegen elke beschikking van de Raadkamer in beroep gaan. Ook tijdens deze procedure voor de Onderzoeksrechter en de Raadkamer hebt u op geregelde tijdstippen het recht uw advocaat te raadplegen.

Advocaat aanhouding
Deze advocaat wordt u door de overheid toegewezen. Hij komt u bezoeken op het politiebureau en overlegt met u over de strafbare feiten waarvan u wordt verdacht. De advocaat kan op dat moment alleen uitgaan van uw verklaring, aangezien de advocaat in deze fase van het onderzoek in het algemeen nog geen dossier in handen heeft. De advocaat wijst u in het gesprek op uw rechten en plichten, waaronder wederom het recht om te zwijgen.

Vrije keuze advocaat strafrecht
In plaats van de van overheidswege toegewezen advocaat, kunt u ook zelf een strafrechtadvocaat kiezen. Neem daarvoor onmiddellijk contact met ons op. Onze kantoren vindt u door heel Vlaanderen en zo zit de juiste advocaat met strafrecht als voorkeurmaterie altijd bij u in de buurt. De advocaten behandelen alle soorten strafzaken.

Pro deo-advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur