Contacteer ons rechtstreeks
03 808 3719
Of stel uw vraag via Whatsapp
Strechtadvocaten Wijzer


Aangifte politie als slachtoffer

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf? Wat kunt u doen? En wat zijn uw rechten en plichten? Een advocaat van Strafrechtadvocatenwijzer kan u bijstaan om de maximaal haalbare schadevergoeding te bekomen.

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een overtreding of misdrijf, dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. Als de politie uw zaak als slachtoffer niet kan afhandelen, wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de procureur des Konings.

Schadevergoeding vorderen
Als slachtoffer kunt u zich voegen in het strafproces dat tegen verdachte wordt gehouden. Op deze manier kunt u samen met onze advocaat in het strafproces de schade verhalen op de verdachte. De rechter zal dan uitspraak doen tijdens de zitting tegen verdachte en ook beslissen of u in aanmerking komt voor toewijzing van schadevergoeding.

U kunt ook als slachtoffer worden opgeroepen om te getuigen tijdens de zitting of in het gerechtelijk vooronderzoek.

Indien de procureur des Konings besluit om de verdachte niet verder te vervolgen, dan kan u zich als slachtoffer nog steeds richten tot de burgerlijke rechtbanken om een schadevergoeding te eisen. Daarnaast zijn ook op strafrechtelijk gebied nog verschillende mogelijkheden die je als slachtoffer kan uitputten.

Vraag hiervoor het advies van onze advocaat strafrecht.

Bel ons gratis 03 808 3719
Strafrecht Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur